Płaca minimalna w 2017 roku: 2000 zł od pierwszego stycznia

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. nie może być niższa niż ustawowe minimum. Minimalna stawka miesięczna W 2017 roku płaca minimalna wzrosła o 150 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o

Czytaj więcej

Nocna kolejka dla ubiegających się o kartę pobytu

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały to opcja dla pracujących i wiążących swoją przyszłość z Polską cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki karcie pobytu nie muszą wracać co pół roku lub co rok do swojego kraju i starać się o wizę. Jest to także dobra opcja dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców 

Czytaj więcej