Wprowadzenie ruchu bezwizowego było ogromną zmianą dla obywateli Ukrainy, i wbrew wielu głosom – również dla pracowników zza wschodniej granicy. Pracodawcy powinni jednak pamiętać, że zniesienie wiz nie zmienia zasad regulujących podjęcie pracy przez Ukraińców. Pracownicy z Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium
Polski pod warunkiem posiadania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej