W ramach obsługi kadrowo-płacowej 7HR bierze na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji formalnej, a w przypadku zatrudnienia obcokrajowców wszelkich dokumentów legalizacyjnych.

Realizujemy proces kadrowo-płacowy od chwili rekrutacji pracownika, dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ZUS, prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie wymaganych wzorów dokumentów, świadectw pracy, ustalanie uprawnień do urlopów oraz ekwiwalentów, poprzez sporządzanie list i pasków płacowych, obliczanie podatków i składek ZUS, po wypłacenie wynagrodzenia i raportowanie.

Dzięki naszej obsłudze Klient ma pewność, że obsługa kadrowo-płacowa prowadzona jest prawidłowo.