Proces zatrudnienia obcokrajowców jest skomplikowany i nastręcza przedsiębiorcom wiele trudności. Udzielamy fachowej pomocy w celu uzyskania niezbędnej informacji dotyczącej zalegalizowania pobytu i pracy obcokrajowca, takich jak oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, karta tymczasowego lub stałego pobytu.

Nasi specjaliści przekazują skuteczne rozwiązania dotyczące legalnego zatrudnienia.

Przeprowadzamy również audyty legalnego zatrudnienia obcokrajowców. Każdy audyt kończy się raportem. Omawiamy w nim możliwości optymalizacji oraz potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z naruszenia przepisów i podpowiadamy jak uniknąć błędów w zatrudnianiu obcokrajowców.