Proces rekrutacyjny PL

Zachęcamy do zapoznania się z Procesem Rekrutacyjnym dedykowanym dla Kandydatów zamierzających aplikować do pracy na terenie Polski.

 • Przesłanie CV
 • Wstępna selekcja CV
 • Wywiad telefoniczny
 • Umówienie kandydata na rozmowę kwalifikacyjną
 • Rozmowa kwalifikacyjna
  Poznanie osobowości kandydatów oraz ocena ich kompetencji interpersonalnych.
 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
 • Zatrudnienie
  Przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich, wstępnego szkolenia BHP oraz skompletowania dokumentacji kadrowej, umożliwiającej rozpoczęcie pracy.

Proces rekrutacyjny UA

 • Przesłanie CV drogą e-mailową lub przez formularz online
 • Wstępna selekcja CV
  Kandydaci na dane stanowisko poddawani są analizie oraz selekcji na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • Wywiad telefoniczny
  Weryfikacja i uzupełnienie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. W wyniku tego etapu następuje kolejna selekcja oraz zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Rozmowa telefoniczna lub Skype: weryfikacja znajomości języka polskiego.
  Na tym etapie Konsultant 7 HR sprawdza znajomość języka polskiego Kandydata.
 • Stworzenie profilu Kandydata wraz z recenzją.
  Przesłanie profilu do potencjalnego pracodawcy.
 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu
  Okres oczekiwania na podjęcie decyzji przez Klienta może trwać do dwóch miesięcy.

Proces zatrudnienia UA

 • Zatrudnienie
 • Skompletowanie dokumentacji
  Wypełnienie kwestionariusza osobowego i przesłanie przez Kandydata kopii paszportu zagranicznego oraz wizy lub zezwolenia na pracę.
 • Stworzenie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom oraz jego rejestracja w Państwowym Urzędzie Pracy
  Kandydat nie posiada wizy: Wysłanie kandydatowi kopii dokumentu. Kandydat rejestruje się w centrum wizowym w swoim regionie i podaje datę spotkania.
  Kandydat posiada wizę:
  Wydanie oryginału dokumentu.
 • Przesyłka dokumentów kurierem na Ukrainę
  Opłacenie przez Kandydata przesyłki. Poinformowanie Kandydata o wymaganiach w centrum wizowym oraz na granicy.
 • Podpisanie umowy z Kandydatem (umowa o pracę tymczasową lub umowa zlecenie)
  Skompletowanie dokumentów kadrowych. Przeprowadzenie badań lekarskich oraz wstępnego szkolenia BHP. Podpisanie umowy z 7 HR.
 • Przekazanie informacji o miejscu zamieszkania