Agencja pracy tymczasowej:

Audyt legalizacji

Zatrudnianie cudzoziemców to niemałe wyzwanie dla pracodawcy i jego firmy. Legalność pobytu w Polsce osób z za granicy, a także prawidłowość umów na podstawie, których są oni zatrudnieni, rzadko jest odpowiednio weryfikowana.

W partnerstwie z firmą Legal HR przygotowaliśmy możliwość przeprowadzenia  audytu. Zakres usługi obejmuje kompleksowe zbadanie istniejących procedur i działań w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Twojej firmie, uwzględniając obowiązujące ustawy i kodeksy prawa oraz wynikające z tego tytułu obowiązki.

Przeprowadzenie audytu, a przede wszystkim określenie legalności pobytu na terenie Polski jest bardzo ważne nie tylko dla pracownika-cudzoziemca, ale przede wszystkim dla pracodawcy, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno pracodawca, jaki pracownik-cudzoziemiec podlegają odpowiedzialności karnej.

Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie i zabezpieczeniu interesów Twojej firmy, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszej usługi audytu.

Każdy audyt kończy się przygotowaniem raportu, w którym wskazujemy ryzyka i dostrzeżone błędy oraz proponujemy strategie na ich uniknięcie. Raport zawiera również możliwości optymalizacji, a także konieczne zmiany wynikające m.in. z niewłaściwego przyjęcia lub nieoptymalnego trybu transgranicznego zatrudnienia.

Jeśli skorzystasz z naszego audytu otrzymasz od nas gwarancję, która zostanie poświadczona certyfikatem. Będzie to dowód i informacja dla właściwych urzędów,  że Twoja firma jest zgodna z wszelkimi wymaganiami polskiego prawodawstwa imigracyjnego.

W związku ze zmianami ustawowymi, w tym ze wzrostem wysokości kar finansowych, warto skorzystać z naszej usługi, w celu zabezpieczenia się przed popełnieniem kosztownych pomyłek.

Nasi audytorzy to specjaliści od zatrudnienia cudzoziemców, często współpracujemy z byłymi pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy lub byłymi urzędnikami Urzędów Wojewódzkich.

Pytania i odpowiedzi:

Jeśli zatrudniasz cudzoziemców lub planujesz go zatrudnić warto zamówić u nas usługę audytu. Proces audytu polega na wnikliwej weryfikacji dokumentów kandydata ich poprawności. Każda usługa audytu kończy się raportem, omawiamy w nim możliwości optymalizacji oraz potrzeby wprowadzenia zmian, wynikające z naruszenia przepisów i podpowiadamy jak uniknąć błędów w zatrudnianiu obcokrajowców.

Nasza usługa audytu dokumentów jest kompleksową usługą zawierającą m.in.: weryfikację dokumentów cudzoziemca pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy, pomoc w wyborze najlepszej procedury mającej na celu przedłużenie legalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. We wszystkich okręgowych inspektoratach pracy zostały utworzone specjalistyczne sekcje legalności zatrudnienia, w których zatrudnieni są inspektorzy pracy specjalizujący się w tej tematyce. Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawniona jest również Straż Graniczna. Obie służby ze sobą współpracują.

Audyt jest wyceniany dla każdego pracodawcy indywidualnie po zapoznaniu się z jego dokumentami i przed wykonaniem usługi. Na wielkość ceny usługi mają wpływ liczba zatrudnionych cudzoziemców, złożoność zakresu audytu oraz przedstawione dokumenty. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT. Cena nie zawiera opłat urzędowych czy skarbowych.

Partner merytoryczny

7hr

Szukasz wsparcia

POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY PRZEPROWADZENIU AUDYTU W SWOJEJ FIRMIE? POSTAW NA DZIAŁANIA PROFESJONALISTÓW! SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OMÓW SZCZEGÓŁOWO POTRZEBY TWOJEJ FIRMY, A MY PRZEDSTAWIMY CI PLAN NASZEJ WSPÓŁPRACY!

person

Marcin Rabczyński

B2B Sales Manager

marcin.rabczynski@7hr.pl