Agencja pracy tymczasowej:

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy to aktualnie jedna z najpopularniejszych i najwygodniejszych form zatrudnienia dla pracodawcy. Jest to idealne rozwiązanie, szczególnie dla firm, które potrzebują tymczasowego zwiększenia zatrudnienia ze względu na wzrost produkcji, realizacji dużego jednorazowego zamówienia czy sezonowości działalności.

Leasing pracowniczy to współpraca pomiędzy Twoja firmą a naszą agencją pracy 7HR, na podstawie której udostępniamy pracowników w tym również cudzoziemców na określony czas.

Jako profesjonalna agencja zatrudnienia zawsze dbamy o jakość świadczonych usług, dlatego dostarczamy pracowników pewnych, wydajnych, z potrzebnymi umiejętnościami i wiedzą, a przede wszystkim na korzystnych warunkach finansowych.

Dzięki współpracy z nami zyskasz wydajną pracę, której cały koszt będzie zawarty na jednej, comiesięcznej fakturze. Pozyskujemy pracowników z rynków o podobnym wysokim etosie pracy – podobnym do Polski – ściągamy pracowników lojalnych i pracowitych.

Coraz więcej branż korzysta z leasingu pracowniczego.

Zobacz co zyskasz współpracując z nami

box

Brak kosztów rekrutacji

box

Szybki czas reakcji na rotację, natychmiastowe zastępstwo w przypadku rezygnacji jednego pracownika drugim

box

Jedna umowa – jedna comiesięczna faktura VAT

box

Brak zobowiązań urzędowych m.in. ZUS i US

box

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

box

Jako profesjonalna agencja bierzemy na siebie całe ryzyko zatrudnienia

box

Jako profesjonalna agencja bierzemy odpowiedzialność za obsługę administracyjno-kadrową m.in. przejęcie obowiązków w kwestii umów, czy obsługę płac pracowników tymczasowych

box

Koszt leasingu pracowniczego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

box

Rozliczenia w oparciu o stawkę godzinową

Leasing pracowniczy przeprowadzony przez 7HR to usługa, która pozwoli na szybkie pozyskanie pracowników tymczasowych. Zapewnią oni Twojej firmie nieprzerwany proces produkcyjny lub usługowy, a także odciążą dotychczasowy personel oraz umożliwią wykonanie nowych zleceń! Usługa leasingu pracowniczego jest legalna i opiera się na Ustawie o pracownikach tymczasowych.

Naszym zadaniem, jako profesjonalnej agencji zatrudnienia, jest wsparcie Twojej firmy w określeniu zapotrzebowania kadrowego, jej rozwoju i szybkiej reakcji na bieżące jej potrzeby! Dzięki wynajmowi pracowników zmniejszysz rotację kadry i zrealizujesz plany biznesowe.

Pytania i odpowiedzi:

Leasing pracowniczy to aktualnie najdogodniejsza forma zatrudnienia. Korzystając z takiego rozwiązania, zyskasz wydajną pracę, której cały koszt jest zawarty na jednej, comiesięcznej fakturze. Leasing pracowniczy polega na zapewnieniu określonej liczby pracowników bez ich włączenia do personelu Twojej firmy. Leasing pracowniczy pozwala szybko i skutecznie zapewnić nieprzerwany proces produkcyjny poprzez udział pracowników tymczasowych.

Pracownicy Tymczasowi otrzymują wynagrodzenie takie samo jak osoba zatrudniona bezpośrednio - wynika to z obowiązku równego traktowania pracowników zapisana w ustawie o pracy tymczasowej. Na ostateczną wycenę wpływają takie czynniki jak: czas trwania zamówienia, liczba zamówionych pracowników, wymagania dotyczące zamówionych pracowników, lokalizacja miejsca pracy. Koszt współpracy jest wspólnie omawiany z naszym specjalistą ds. sprzedaży, który dobierze najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Leasing pracowniczy skierowany jest do wszystkich firm, które potrzebują tymczasowego zwiększenia zatrudnienia ze względu np. na realizację dużego projektu, czy też wzrost popytu na produkt lub sezonowość działalności. Ta forma współpracy pozwala na wysokie oszczędności - nie ponosisz kosztów rekrutacji i selekcji.

Rozliczenia z agencją wynikają z liczby przepracowanych godzin przez pracownika delegowanego do Pracodawcy Użytkownika. Fakturę wystawiamy raz w miesiącu, z 7-dniowym terminem płatności. Krótki okres wynika z naszych zobowiązań wobec pracowników, którzy czekają na swoje wynagrodzenie.

Pracownicy Tymczasowi są zatrudnieni przez naszą agencję i to my zajmujemy się rozliczeniami finansowymi, w tym całą obsługą kadrowo-płacową.

KORZYSTNA WSPÓŁPRACA

Skontaktuj się z naszym specjalistą i poznaj zalety leasingu pracowniczego!

person

MARCIN RABCZYŃSKI

B2B Sales Manager

marcin.rabczynski@7hr.pl